《Vân Cảnh》Yêu Kê

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Yêu Kê
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Giảm C.Xác, Hỗn Loạn
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Tuy không biết bay nhưng nhờ bộ lông trên người mà trà trộn vào Vân Cảnh. Thích ca hát, tự nhận là thông hiểu âm luật, kỳ thật ca hát có hơi lạc giọng. Tiếng ca cũng là vũ khí không ai có thể chống cự.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
448
Phòng thủ
112
Lượng máu
3026
Tốc độ
202
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Ma Âm Quán Nhĩ
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 300% ST Phép, có 30% khiến họ giảm 30% C.Xác, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
Tự Mình Say Sưa
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Mỗi lần đánh thường hoặc thi triển kỹ năng có 30% khiến mục tiêu bị Hỗn Loạn.
Không có hiệp CD
*Hỗn Loạn: Tấn công không phân biệt địch ta.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng