Trang chủ Tính năng Bảng Trích Tinh

Bảng Trích Tinh

11/09/2023

Bảng Trích Tinh ghi lại mỗi chòm sao phát sáng trong thế giới Sơn Hải.

• Điều kiện mở: vượt ải 4-20

• Trên Bảng Trích Tinh hiện có Bảng Vượt Ải, Bảng Hồng Hoang, BXH Điểm của 6 phe.

• Sau khi đạt mỗi cột mốc, tất cả người chơi của server đó đều được nhận quà.

• Mỗi BXH đều có cột mốc tiến độ của nhiều giai đoạn, mỗi cột mốc sẽ ghi lại TOP 5 người có thành tích cao nhất. Mở nút Quà → bấm vào Kính Lúp để xem TOP 5.

• Trong BXH Điểm Phe:

¤ Điểm Phe sẽ quyết định bởi phẩm chất Linh Yêu của người chơi.

¤ Phẩm chất Linh Yêu càng cao, điểm càng cao. Cùng 1 Linh Yêu sẽ không tính 2 lần, chỉ tính Linh Yêu có phẩm chất cao nhất.

¤ Phẩm chất Hiếm 5 điểm, Hiếm+ 15 điểm, Sử Thi 45 điểm, Sử Thi+ 100 điểm, Tr.Thuyết 280 điểm, Tr.Thuyết+ 380 điểm, Thần Thoại 560 điểm, Thần Thoại+ 1120 điểm, Bất Diệt 1680 điểm, Bất Diệt+ 2000 điểm, Bất Diệt+ về sau mỗi sao 200 điểm.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng