Trang chủ Tính năng Bảo Vệ Cún Con

Bảo Vệ Cún Con

02/10/2023

• Cách tham gia: vào biểu tượng Bảo Vệ Cún Con

• Có 4 chương, mỗi chương có 12 ải.

• Cần vẽ bao quanh cún con để bảo vệ tránh khỏi bầy ong, tảng đá hay bay khỏi màn hình thì sẽ thắng.

• Chiến thắng ải nhận Yêu Phách x50.

• Tích lũy vượt ải nhận thêm Quà Vượt Ải: Ngọc Tự Thần, Yêu Hồn Hiếm, Thanh Thuần-Yêu Hồn Sử Thi.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng