Trang chủ Tính năng Bồi Dưỡng Linh Yêu

Bồi Dưỡng Linh Yêu

02/10/2023

Có thể bồi dưỡng Linh yêu bằng cách tăng cấp, tăng kỹ năng, tôi luyện Trang bị, Linh ấn, tăng cấp Linh khu. Ngoài ra khi tăng bậc Linh yêu có thể mở khóa Truyện ký tìm hiểu thêm về cuộc đời Linh yêu.

1. TĂNG CẤP

• Tăng cấp Linh yêu cần tốn Linh Khí Hoàn, mỗi 20 cấp cần tốn Linh Khí HoànLinh Giác để đột phá.

• Khi tăng đến cấp yêu cầu có thể mở khóa kỹ năng và tăng cấp kỹ năng.

2. TRANG BỊ

• Phẩm chất Trang bị: Lam → Tím → Sử thi → Sử thi+ → Truyền thuyết → Truyền thuyết+ → Thần thoại → Thần thoại+ → Bất diệt → Bất diệt +

• Bấm vào Trang bị → chọn Tôi Luyện → có thể tôi luyện, đúc lại và tăng bậc Trang bị.

♦ Tôi Luyện:

• Tại mục Tôi Luyện bấm chọn từng nguyên liệu hoặc Bổ Sung Ngay để thêm nhanh 1 cấp → bấm Tôi Luyện.

• Nguyên liệu cần dùng là Âm Dương Thạch, Trang bị và tốn Xu Thái Cổ.

• Tôi luyện sẽ tăng 1 dòng thuộc tính cơ bản đầu tiên của Trang bị.

*Lưu ý: Sau khi tôi luyện đầy cấp, nếu có Exp dư từ nguyên liệu sẽ chuyển hóa thành Âm Dương Thạch.

♦ Đúc Lại:

• Trang bị bậc Truyền thuyết trở lên phân chia theo phe và có Buff Phe - tăng % thuộc tính trang bị khi mặc cho phe tương ứng.

• Tốn 1 Quyển Đúc Lại để thay đổi ngẫu nhiên buff thành 1 trong 5 phe còn lại.

♦ Tăng Bậc:

• Trang bị bậc Thần thoại trở lên mới được tăng bậc.

• Nguyên liệu cần dùng để tăng bậc:

  ¤ Thần thoại ⇒ Thần thoại+ : Nguyên Thạch, Xu Thái Cổ

  ¤ Thần thoại+ ⇒ Bất Diệt: Thương Ngọc, Xu Thái Cổ

  ¤ Bất Diệt ⇒ Bất Diệt+ : Linh Tinh, Xu Thái Cổ

• Tăng bậc sẽ tăng thuộc tính cơ bản, tăng giới hạn cấp Tôi luyện.

• Trang bị sau khi tăng bậc sẽ kế thừa Buff Phe và cấp Tôi luyện.

• Sau khi tăng bậc sẽ thay đổi phẩm chất và hình dáng Trang bị.

 

3. LINH ẤN

♦ Vị trí:

• Linh ấn chia làm 4 vị trí: Sơn (vượt ải 8-21), Hải (vượt ải 9-1), Hoang (vượt ải 10-1), Vân (vượt ải 11-1).

• Linh ấn khác nhau chỉ có thể đặt ở vị trí tương ứng.

♦ Bộ:

• Linh ấn mỗi vị trí có thể kết hợp thành 1 Bộ hoặc nhiều Bộ.

• Nhiều vị trí cùng có thể kích hoạt hiệu quả Bộ, hiệu quả 2/4 Bộ là tăng thuộc tính, 3 Bộ có thể kích hoạt hiệu quả kỹ năng Bị động.

♦ Thuộc tính:

Thuộc tính chính: Khi nhận được Linh ấn sẽ ngẫu nhiên tạo 1-2 thuộc tính chính, thuộc tính của mỗi vị trí đều khác nhau:

  ¤ Ấn Sơn: công, thủ, HP, tốc độ

  ¤ Ấn Hải: công, thủ, HP, TL bạo, ST bạo

  ¤ Ấn Hoang: công, thủ, HP, chính xác, né

  ¤ Ấn Vân: công, thủ, HP

Thuộc tính phụ: Khi nhận được Linh ấn sẽ ngẫu nhiên tạo 1-5 thuộc tính phụ. Phạm vi thuộc tính được mở khóa ngẫu nhiên sẽ hiển thị trong mô tả.

♦ Cường hóa:

• Bấm vào Linh ấn → chọn Tôi Luyện → bấm chọn từng nguyên liệu hoặc Bổ Sung Ngay để thêm nhanh 1 cấp → bấm Cường Hóa.

• Nguyên liệu cần dùng là Ấn Tinh Túy, Linh ấn và tốn Xu Thái Cổ.

• Cường hóa sẽ tăng thuộc tính chính, kèm theo mở khóa thuộc tính phụ.

 

4. LINH KHU

• Điều kiện mở: vượt ải 11-21

¤ Chỉ Linh yêu phẩm chất ban đầu là Sử thi mới có Linh khu

¤ Linh yêu đạt Lv141 và bậc Truyền thuyết+

• Linh yêu cần đạt cấp và phẩm chỉ định mới được nhận buff Linh khu và tiến hành tăng Linh khu.

• Tốn Ngọc Lộ Châu, Thông Mạch Cam Lâm, Xu Thái Cổ để tăng thuộc tính và cường hóa kỹ năng Linh khu.

• Có thể tùy theo tình huống để lựa chọn các cách phối hợp khác nhau, chẳng hạn tăng ST kỹ năng hoặc tăng hiệu quả kỹ năng.

• Linh yêu khác nhau có Linh khu khác nhau. Cùng 1 Linh yêu cùng dùng 1 Linh khu, tối đa có thể lưu 3 phương án kỹ năng để thay đổi.

• Có thể reset Linh khu miễn phí, trả lại toàn bộ nguyên liệu đã sử dụng.

• Hoàn thành các mục tiêu Thành Tựu có thể nhận được Ngọc Lộ Châu SơThông Mạch Cam Lâm Sơ.

 

5. TRUYỆN KÝ

• Người chơi có thể tìm hiểu thông tin cá nhân như tên, giới tính, phe, hệ, phẩm ban đầu, tính cách, nguyên hình của Linh yêu tại đây.

• Mỗi Linh yêu có 4 chương truyện ký kể về câu chuyện cuộc đời thăng trầm của họ tại Sơn Hải lục giới.

• Cần tăng bậc Linh yêu đến phẩm chất chỉ định mới mở khóa từng chương truyện, mở khóa được tặng Yêu Phách.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng