Trang chủ Tính năng Cầu Phúc Đảo

Cầu Phúc Đảo

12/09/2023

Trên Cầu Phúc Đảo có một Thần Mộc, sẽ không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí, có thể tạo các loại tài nguyên, Hoa Linh có thể sinh ra Yêu Hồn.

• Điều kiện mở: vượt ải 3-13

• Treo Phúc Lệnh vào Thần Mộc, đợi 1 thời gian sẽ thu hoạch được tài nguyên tương ứng với Phúc Lệnh.

• Thu hoạch Phúc Lệnh ngoài nhận quà tương ứng, còn được nhận Linh Khí, thu hoạch số lượng Linh Khí nhất định được kích hoạt Hoa Linh, sau khi kích hoạt Hoa Linh được chọn Linh yêu để sinh ra Yêu Hồn tương ứng, trong thời gian này thu hoạch Phúc Lệnh có thể giảm thời gian sinh sản của Yêu Hồn.

• Phúc Lệnh có thể thông qua quà Thăm Dò Khởi Hành để nhận, cũng có thể mua trong Tiệm Bách Yêu.

• Có thể đến Cầu Phúc Đảo của bạn bè để tương tác, tưới nước để giảm thời gian chờ của Phúc Lệnh, bón phân để giảm thời gian chờ sinh sản của Yêu Hồn.

• Cũng có thể đến Cầu Phúc Đảo của bạn bè để hưởng phúc Phúc Lệnh và Yêu Hồn của bạn bè. Phúc Lệnh mỗi ngày tối đa 10 lần, được nhận tài nguyên tương ứng. Yêu Hồn mỗi ngày tối đa 5 lần, được nhận Yêu Hồn chỉ định.

• Lúc 6h, 14h, 22h mỗi ngày sẽ có Linh yêu đến viếng thăm người chơi, người chơi trả lời 3 câu hỏi, hoàn thành được nhận quà và Yêu Hồn của Linh Yêu đó.

• Mục lục thu thập hỏi đáp tương tác:

¤ Tính năng tương tác Linh yêu chia làm câu hỏi văn bản và câu hỏi hình vẽ.

¤ Trả lời đúng 1 câu Tâm Trạng Linh Yêu +10, trả lời sai thì Tâm Trạng +5.

¤ Tổng sẽ có 3 câu hỏi, sau khi trả lời hết được nhận quà của Tâm Trạng tương ứng mốc 10, 20, 30. Trả lời sai cả 3 câu chỉ được nhận thưởng mốc 1, đáp đúng 1 câu bất kỳ nhận Yêu Hồn, 3 câu đều đúng được nhận cả 3 mốc thưởng.

*Tip trả lời: Khi trả lời câu hỏi có thể bấm thoát, tìm kiếm câu trả lời trong trò chơi hoặc hỏi chị Google. Tìm được đáp án thì quay lại bấm vào Linh Yêu trả lời là được, không vấn đề gì, dù là đang ở câu hỏi bao nhiêu!

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng