Trang chủ Tính năng Đa Bảo Liên Hoa

Đa Bảo Liên Hoa

12/09/2023

Đa Bảo Liên Hoa giúp chia sẻ cấp độ và dễ dàng phát triển các Linh Yêu, thực sự đạt được sáu người ăn no cả gia đình không lo lắng.

 

• Điều kiện mở: vượt ải 5-4

♦ Chia sẻ cấp độ Linh yêu

• 6 Linh yêu có cấp cao nhất sẽ tự động trở thành Hoa Linh.

• Tốn số lượng Thất Bảo Hỏa nhất định hoặc Yêu Phách có thể mở ô để đặt vào Linh yêu. Thất Bảo Hỏa có thể nhận tại Khởi Hành-Lợi ích Thăm Dò.

• Linh yêu đặt vào trong ô sẽ tự động tăng đến cấp thấp nhất trong Hoa Linh, nhưng cũng bị giới hạn cấp của phẩm chất cao nhất.

• Linh yêu đặt vào trong ô tạm không thể tự tăng cấp, cần gỡ ra khỏi ô mới có thể tăng cấp.

• Khi gỡ Linh yêu khỏi ô, ô sẽ vào thời gian CD 24 tiếng, sau khi CD kết thúc có thể đặt lại Linh yêu, tốn Yêu Phách sẽ xóa ngay thời gian CD.

• Khi Linh yêu rời khỏi ô vì tăng bậc, phân giải hoặc trở thành Hoa Linh, ô sẽ không vào thời gian CD.

 

♦ Tăng bậc Đa Bảo Liên Hoa

• Khi 6 Hoa Linh đạt Lv240, Đa Bảo Liên Hoa sẽ có thể tăng cấp, giúp Linh yêu có phẩm cấp cao nhất là Bất Diệt+ có thể đột phá giới hạn cấp, đạt cấp cao hơn.

• Từ Lv240 trở đi, tốn Linh Khí HoànLinh Giác tăng bậc tại Đa Bảo Liên Hoa thì cả 6 Linh Hoa và các Linh yêu đặt trong ĐBLH đều cùng tăng cấp như nhau.

• Cứ có thêm 1 Linh yêu Bất Diệt+ khác nhau và từ Lv240 trở lên, giới hạn cấp của Đa Bảo Liên Hoa sẽ tăng 5 cấp.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng