Trang chủ Sự kiện Hạn Giờ Linh Tướng (28/11)

Hạn Giờ Linh Tướng (28/11)

28/11/2023

• Thời gian diễn ra: từ 5h ngày 28/11 - 5h ngày 02/12 (4 ngày)

• Phạm vi: toàn server

• Cách tham gia: vào biểu tượng Chợ → Quà Hạn Giờ → Ưu Đãi Linh Yêu

Giá gói
Ngân Phiếu
Phần quà
Hạn mua
25.000
6
Yêu Phách x60
Ngọc Tự Thần x10
Linh Khí Hoàn-Vừa x3
1 lần
49.000
12
Yêu Phách x120
Ngọc Ngũ Diệu x5
Linh Khí Hoàn-Vừa x6
1 lần
49.000
12
Yêu Phách x120
Ngọc Ngũ Diệu x5
Linh Giác x800
1 lần
79.000
18
Yêu Phách x180
Quyển Đúc Lại x2
Âm Dương Thạch x1000
1 lần
249.000
60
Yêu Hồn Vô Chi Kỳ x50
Yêu Phách x600
Rương Chọn Linh Yêu Hiếm Phe x10
10 lần
249.000
60
Yêu Hồn Thao Thiết x50
Yêu Phách x600
Rương Chọn Linh Yêu Hiếm Phe x15
10 lần
379.000
90
Yêu Hồn Thần Nông x50
Yêu Phách x900
Rương Chọn Linh Yêu Hiếm Phe x15
10 lần
499.000
120
Yêu Hồn Xi Vưu x50
Yêu Phách x1200
Chọn Yêu Hồn Hiếm x20
10 lần
499.000
120
Yêu Hồn Thường Nga x50
Yêu Phách x1200
Chọn Yêu Hồn Hiếm x20
10 lần
1.299.000
300
Yêu Phách x3000
Chọn Yêu Hồn Hiếm x50
Ngọc Tự Thần x20
5 lần
2.499.000
600
Yêu Phách x6000
Chọn Yêu Hồn Hiếm x80
Ngọc Tự Thần x40
5 lần
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng