Hợp Kích

02/10/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 5-20

• Hợp kích là các kỹ năng trợ chiến khi ra trận. Mỗi Hợp kích tăng thêm sát thương và có kỹ năng, hiệu quả khác nhau, chia ra nhiều loại như sát thương, trị liệu, khống chế...

• Sở hữu đủ tổ hợp Linh yêu sẽ kích hoạt Hợp kích tương ứng.

• Hợp kích Truyền Thuyết có điểm Công cơ bản, giới hạn cấp và bậc cao hơn Sử Thi.

Tăng cấp: tiêu hao Tụ Linh BíchXu Thái Cổ, tăng điểm sát thương.

Đột phá: tiêu hao Mảnh Hợp Kích cùng loại, tăng giới hạn cấp và thêm hiệu quả Hợp kích.

Cộng hưởng: đột phá đến bậc 2 kích hoạt, sở hữu các Linh yêu chỉ định dựa vào tỷ lệ đổi thành buff ST Hợp Kích.

Tăng thuộc tính: sở hữu đạt số lượng Hợp kích tăng thêm nhiều thuộc tính.

Cài Hợp kích: Mỗi đội hình có thể phối hợp tối đa 3 loại Hợp kích. Mỗi Hợp kích chỉ sử dụng cho 1 bộ.

• Khi chiến đấu cần tiêu hao Linh Lực để sử dụng Hợp kích, mỗi Hợp kích yêu cầu số Linh Lực khác nhau.

• Khi 1 Linh yêu tấn công, Linh Lực sẽ tự động tăng 5 điểm, đủ điểm thì Hợp kích sẽ tự động kích hoạt.

• Giai đoạn đầu kiến nghị dùng Yêu Thú Đạp, giai đoạn sau PvP dùng Tật Phong Vệ 3 sao, PvE dùng Bóng Trị Liệu 3 sao, sau đó cấp Truyền Thuyết-Diệt Hồn Trận, Sơn Hải Nhân, Linh Lung Âm đều có thể.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng