Lính Thuê

02/10/2023

Tính năng Lính Thuê giúp người chơi thuê Linh yêu từ bạn bè để có thể vượt ải, đi phó bản dễ dàng hơn.

 

• Người chơi có thể thuê Linh yêu của bạn bè để giúp bản thân chiến đấu tại các phó bản PvE (không dùng trong các đấu trường PvP).

• Vào giao diện Bạn Bè → mục Lính Thuê → bấm vào Linh Yêu muốn thuê tại danh sách → bấm Xin để gửi yêu cầu.

• Chủ sở hữu bấm Quản LýĐồng Ý thì mới được thuê thành công.


Danh sách yêu cầu thuê Linh yêu


Danh sách Linh yêu đang cho người khác thuê

• Trong mỗi chu kỳ, tối đa được thuê 3 Linh yêu, đồng thời tối đa được gửi 5 yêu cầu thuê.

• Chỉ có thể thuê Linh yêu bậc Sử Thi trở lên.

• Cùng 1 Linh yêu chỉ được cho 1 người thuê, đối phương tối đa được thuê 1 chu kỳ.

• Mỗi đội hình chỉ được dùng 1 Linh yêu đã thuê để ra trận.

• Linh yêu sau khi thắng 1 lần không thể dùng tiếp, đến khi kết thúc chu kỳ thuê lần này.

• Cấp độ của Linh yêu sau khi thuê sẽ được quyết định bởi cấp độ của Linh yêu người thuê.

• Sau khi kết thúc chu kỳ thuê Linh yêu tự động hoàn trả lại. Hoặc bấm vào Linh yêu đang thuê → bấm Hoàn Trả để trả lại Linh yêu trước thời hạn.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng