Trang chủ Sự kiện Linh Yêu Hạn Giờ (07/12)

Linh Yêu Hạn Giờ (07/12)

08/12/2023

• Thời gian diễn ra: ngày 07/12 - 5h ngày 21/12 

• Phạm vi: toàn server

• Cách tham gia: vào biểu tượng Chợ → Quà Hạn Giờ → Linh yêu hạn giờ

Giá gói
Ngân Phiếu
Phần quà
Hạn mua
25.000
6
Yêu Phách x60
Ly Luân Châu x5
Chọn Yêu Hồn Hiếm x3
1 lần
129.000
30
Yêu Phách x300
Ly Luân Châu x10
Chọn Yêu Hồn Hiếm x9
Ngọc Tự Thần x10
2 lần
249.000
60
Yêu Phách x680
Ly Luân Châu x15
Chọn Yêu Hồn Hiếm x12
Ngọc Tự Thần x20
3 lần
679.000
156
Yêu Phách x1680
Ly Luân Châu x20
Chọn Yêu Hồn Hiếm x20
Ngọc Ngũ Diệu x10
3 lần
1.299.000
300
Yêu Phách x3280
Ly Luân Châu x40
Chọn Yêu Hồn Hiếm x40
Ngọc Ngũ Diệu x20
5 lần
2.499.000
600
Yêu Phách x6480
Ly Luân Châu x80
Chọn Yêu Hồn Hiếm x80
Ngọc Ngũ Diệu x40
10 lần
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng