Trang chủ Tính năng Luân Hồi Tỉnh

Luân Hồi Tỉnh

11/09/2023

Trong Luân Hồi Tỉnh có thể Cài Lại, Phân Giải và Tán Linh Linh yêu.

 

• Điều kiện mở: vượt ải 2-3

1. CÀI LẠI

• Có thể khởi tạo cấp Linh yêu thành Lv1, hoàn trả tất cả vật liệu đã bồi dưỡng Linh yêu này và Trang bị, Linh ấn đang đeo.

• Linh Yêu Lv100 trở xuống có thể cài lại miễn phí, lớn hơn Lv100 cần tốn Yêu Phách để cài lại.

 

2. PHÂN GIẢI

• Phân giải chỉ giới hạn Linh yêu Tốt, sau khi phân giải được nhận Hồn Tinh và hoàn trả tất cả vật liệu bồi dưỡng của Linh yêu này.

• Bật chế độ "Quay được cấp Tốt tự động Phân Giải" thì khi chiêu mộ ở Thần Từ sẽ tự động phân giải Linh yêu Tốt thành Hồn Tinh, tránh bị chật Túi.

• Hồn Tinh dùng để mua vật phẩm tại Tiệm Phân Giải.

 

3. TÁN LINH

• Tán Linh chỉ giới hạn Linh yêu cấp Sử Thi ban đầu, khi có 2 Linh yêu cùng tên trở lên được tăng bậc đến Truyền Thuyết trở lên, có thể tán linh những Linh yêu có bậc thấp trong đó, Linh yêu cao nhất không thể tán linh.

• Phẩm chất Linh yêu tán linh hoàn nguyên thành Sử Thi+ và Yêu Hồn của Phe tương ứng, hoàn trả tất cả vật liệu đã bồi dưỡng Linh yêu.

• Linh yêu khoá không hiện trong Tán Linh, cần cả 2 đều mở khoá mới hiện lên.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng