Trang chủ Tính năng Luyện Yêu Đỉnh

Luyện Yêu Đỉnh

11/09/2023

Tại Luyện Yêu Đỉnh, có thể tăng bậc phẩm chất Linh yêu từ Hiếm đến Bất Diệt+ 5 sao.

• Điều kiện mở: vượt ải 2-12

• Tăng phẩm chất Linh yêu cần tốn số Linh yêu nhất định thỏa điều kiện.

• Linh yêu được tiêu hao sẽ biến mất, nhưng sẽ hoàn trả Trang bị đang mặc và Xu Thái Cổ, Linh Khí Hoàn, Linh Giác đã tiêu hao bồi dưỡng.

• Tăng bậc nhanh: dùng cho Linh yêu Hiếm → Hiếm+ → Sử Thi → Sử Thi+ chỉ bằng 1 cú click. Từ bậc Truyền Thuyết trở lên sẽ cần tăng bậc thủ công.

• Linh yêu phẩm ban đầu là Hiếm cao nhất chỉ tăng được đến Thần Thoại và không thể tăng bậc tiếp.

• Linh yêu phẩm ban đầu là Sử Thi thì có thể tăng đến Bất Diệt+ 5 sao.

• Linh yêu phẩm ban đầu là Tốt có thể tự động tách ở Luân Hồi Tỉnh.

• Nếu có nhiều Linh yêu cùng tên tăng bậc đến Truyền Thuyết trở lên, có thể Tán Linh ở Luân Hồi Tỉnh (Linh yêu cần Tán Linh đều không được khóa).

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng