Trang chủ Tính năng Phó bản Cổng Thời Không

Phó bản Cổng Thời Không

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 6-5

• Vào Cổng Thời Không có thể trở về quá khứ, trải nghiệm lại sự kiện trong quá khứ. Khi trải nghiệm các sự kiện này, được chọn cốt truyện khác nhau, có thể sẽ có phát hiện mới.

• Có tổng cộng 11 phó bản, tại mỗi phó bản người chơi sẽ thăm dò, diệt quái mở đường để thu thập các Túi Quà, Rương Quà, Kỳ Ngộ.

• Điều kiện mở PB: hoàn thành 100% tiến độ PB trước đó và vượt Chính Tuyến đạt ải yêu cầu.

¤ Túi Quà, Rương Quà: ngẫu nhiên nhận Xu Thái Cổ, Linh Giác, Âm Dương Thạch, Tụ Linh Bích, Ngọc Ngũ Diệu, Ngọc Tự Thần, Yêu Hồn Hiếm, Yêu Hồn Sử Thi... 

¤ Kỳ Ngộ: là các nhiệm vụ ẩn đâu đó trong phó bản. Để thực hiện nhiệm vụ cần đến phó bản theo yêu cầu để tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ, nhận được vật phẩm sẽ cất trong Túi của Cổng Thời Không. Sau đó đến vị trí NPC để trả nhiệm vụ và nhận quà.

¤ Diệt quái thường, quái tinh anh mở đường.

¤ Long Ngư Truyền Tin: hướng dẫn vượt ải. Có thể xem lại trong Nhật Ký hành trình.

¤ Doanh trại: chiêu mộ miễn phí 1 trong 3 Linh yêu để trợ chiến.

¤ Linh Tuyền: tất cả Linh yêu còn sống hồi 50% HP.

¤ Chiêu Hồn Cổ: ngẫu nhiên hồi sinh 1 Linh yêu đã tử trận, nếu không có Linh yêu tử trận thì Linh yêu HP thấp nhất hồi toàn bộ HP.

¤ Di Vật: cường hóa năng lực của Linh yêu xuất chiến, vào Túi để kiểm tra. Chỉ có hiệu lực tại phó bản hiện tại.

• Mỗi phó bản người chơi có thể trải nghiệm nhiều lần, thu thập Túi Quà, Rương Quà, Kỳ Ngộ nếu chưa nhận.

• Trong quá trình thăm dò, có thể Cài Lại phó bản để chơi lại từ đầu; hoặc vào phó bản khác thì phó bản này sẽ cài lại từ đầu.

• Linh yêu sau khi tử vong không thể tiếp tục thăm dò. Chỉ có hiệu lực ở phó bản hiện tại.

*Lưu ý: Túi Quà, Rương Quà, Kỳ Ngộ chỉ nhận 1 lần duy nhất. Cài lại phó bản sẽ làm mới HP Linh yêu, Quái, Di Vật, Linh Tuyền, Chiêu Hồn Cổ.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng