Trang chủ Tính năng Phó bản Đông Sơn Mộng Bạc

Phó bản Đông Sơn Mộng Bạc

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 8-21

• Đông Sơn Mộng Bạc gồm 5 ải: Thanh Khâu Cổ, Bí Bảo Vân Hồ, Kỳ Binh Lốc Xoáy, Tự Linh Khốn Thú, Vọng Hương Đài. Mỗi ải, người chơi có thể đứng dưới góc nhìn của Linh yêu để xem câu chuyện của họ.

• Đông Sơn Mộng Bạc mỗi ngày sẽ sản sinh Bộ Linh Ấn khác nhau.

   ¤ Thứ 2,5: Sâm Thủy Viên, Mão Nhật Kê, Bích Thủy Du, Tỉnh Mộc Hãn.

   ¤ Thứ 3,6: Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Ngưu Kim Ngưu, Liễu Thổ Chương.

   ¤ Thứ 4,7: Tất Nguyệt Ô, Giác Mộc Giao, Chẩn Thủy Dẫn, Quỷ Kim Dương.

   ¤ CN: Vĩ Hỏa Hổ, Nữ Thổ Bức, Nguy Nguyệt Yến, Trương Nguyệt Lộc.

• Ấn nút Tiến Lên để dùng Xúc Xắc di chuyển trong Đông Sơn Mộng Bạc. Mỗi 60 phút hồi phục 1 Xúc Xắc, tốn Yêu Phách để mua thêm.

• Từ ải Bí Bảo Vân Hồ trở đi có thể tự chọn dùng 1 hoặc 2 Xúc Xắc.

• Dùng Xúc Xắc Uẩn Linh có thể tự chọn số điểm di chuyển.

• Các mục tiêu thăm dò: Quái Xúc Xắc, Quái Xúc Xắc T.Anh, Boss, Linh Kim nhỏ, Linh Kim lớn, Túi Linh Ấn, Rương Linh Ấn, Rương Báu, Gặp Gỡ (nhiệm vụ ngẫu nhiên), Tiệm Hữu Gian.

• Sau khi kích hoạt Chúc Phúc - Đào Bảo, ngẫu nhiên có thể đạp trúng ô chứa Linh Uẩn, tiêu hao Xúc Xắc để đào bảo nhận nhiều quà. Càng nhiều Xúc Xắc được cài đặt càng nhiều lần đào bảo.

• Thưởng thăm dò: Linh Ấn, Linh Kim, Phúc Hồ, vật liệu Cường Hóa, Khóa Đá, Lệnh Làm Mới (Tiệm Hữu Gian).

• Tiêu hao Phúc Hồ tăng cấp Chúc Phúc có thể nhận nhiều quà hơn trong thăm dò ải. Chiến thắng Boss có thể tăng giới hạn cấp Chúc Phúc.

*Lưu ý: Phúc Hồ nhận ở mỗi ải là tích lũy riêng và chỉ tăng cấp Chúc Phúc ở ải đó, không dùng chung với các ải khác.

• Mỗi ải có chức năng Cường Hóa riêng, vật liệu Cường Hóa cũng khác nhau, chỉ nhận được khi thăm dò ải đó.

• Có 6 cấp Boss, khiêu chiến Boss thất bại bị trừ HP, HP tự hồi phục theo thời gian hoặc mua trong Tiệm. Sau khi hạ gục tất cả Boss, được mở khóa ải Mộng Bạc tiếp theo.

• Dùng Linh Kim hoặc Yêu Phách đổi vật phẩm tại Tiệm Hữu Gian: Linh Ấn, Ấn Tinh Túy, Xúc Xắc Uẩn Linh, HP. Tốn Lệnh Làm Mới để làm mới tiệm.


1. THANH KHÂU CỔ

• Dùng 1 viên Xúc Xắc để di chuyển thăm dò và nhận thưởng. Tăng cấp Chúc Phúc nhận nhiều quà hơn. Không có chức năng Cường Hóa.

 

2. BÍ BẢO VÂN HỒ

Cường hóa Tầm Bảo Điểu: tiêu hao Thiên Tằm tăng cấp Tầm Bảo Điểu, cường hóa thuộc tính Linh yêu xuất chiến.

• Tầm Bảo Điểu đạt cấp yêu cầu có thể mở khóa Thiên Phú, nhận thuộc tính mạnh hơn.

• Đánh bại Boss có thể tăng giới hạn cấp cao của Tầm Bảo Điểu.

 

3. KỲ BINH LỐC XOÁY

Cường hóa Long Minh Thuyền: tiêu hao Mối Ghép tăng cấp bộ phận của Long Minh Thuyền và Thân Tàu, cường hóa thuộc tính Linh yêu xuất chiến.

• Long Minh Thuyền đạt cấp yêu cầu có thể mở khóa Kỹ Năng, Thân Tàu càng mạnh thì kỹ năng và bộ phận càng mạnh.

• Đánh bại Boss có thể tăng giới hạn cấp cao của Thân Tàu và bộ phận.

 

4. TỰ LINH KHỐN THÚ

• Có 3 loại Trận Pháp. Mỗi Trận Pháp gồm 6 vị trí Pháp Trận.

Cường hóa Trận Pháp: tiêu hao Thái Bốc Bàn mở khóa và tăng cấp các vị trí Pháp Trận, cường hóa thuộc tính Linh yêu xuất chiến.

• Pháp Trận đạt cấp yêu cầu có thể mở khóa Kỹ Năng. Các Pháp Trận đặt đúng vị trí Trận Nhãn tương ứng có thể tăng thuộc tính nhiều hơn.

• Đánh bại Boss có thể mở khóa nhiều vị trí trong Trận Pháp hơn.

 

5. VỌNG HƯƠNG ĐÀI

• Có 3 loại Hỏa Chủng. Mỗi Hỏa Chủng có 6 vị trí trang bị Dị Hỏa.

Cường hóa Dị Hỏa: tiêu hao Hỏa Tề Châu có thể rút được Dị Hỏa tại Vô Hạn.

• Trang bị Dị Hỏa có phẩm chất càng cao càng tăng nhiều thuộc tính Linh yêu xuất chiến.

• Phối hợp Dị Hỏa hợp lý sẽ kích hoạt kỹ năng Hỏa Chủng

• Tăng cấp Hỏa Chủng có thể trang bị thêm nhiều Dị Hỏa, khi rút được Dị Hỏa sẽ tăng tỉ lệ nhận phẩm chất cao hơn.

 

♦ Tips đề cử:

• Ưu tiên Chúc Phúc: Đầu tiên, tăng ô Tài Nguyên → tăng tiếp nhánh Linh Ấn. Kế tiếp, tăng Nhặt Tài Nguyên → tăng tiếp nhánh Quà Linh Ấn. Khi cả 2 thứ đều không thể tăng nữa, có thể tăng ô Quà Đích Đến và nhánh Quái Xúc Xắc - Quái Xúc Xắc T.Anh (ô Tài Nguyên). Sau đó nữa có thể tăng Gặp Gỡ, Rương, Quà Túi Linh Kim - Quà Đống Linh Kim (ô Nhặt Tài Nguyên). Những cái khác để đến cuối cùng hãy tăng.

• Có thể vượt ải thì lập tức vào ải sau, tỷ lệ nhận Linh Ấn cao của ải sau càng cao hơn.

• Có Tiệm Hữu Gian thì mua gì? Chắc chắn cần mua Xúc Xắc Uẩn Linh, có bao nhiêu mua bấy nhiêu vì có thể mang vào ải sau, không nên dùng trước, đến ải có thể ra Linh Ấn Thần Thoại/Bất Diệt rồi hãy dùng.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng