Trang chủ Tính năng Phó bản Hồng Hoang Tháp

Phó bản Hồng Hoang Tháp

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 3-9

• Đánh bại kẻ địch của tầng hiện tại được nhận thưởng phong phú và leo đến tầng tiếp theo.

• Khiêu chiến không giới hạn lượt, khi khiêu chiến thất bại, có thể thử điều chỉnh đội hình hoặc vị trí, hoặc xem đội hình vượt ải của các người chơi khác trong video vượt ải.

• Quà tầng gồm Xu Thái Cổ, Linh Giác, Linh Khí Hoàn.

• Cứ vượt qua mỗi 5 tầng nhận thêm Quà Vượt Ải: Yêu Phách, Yêu Hồn Hiếm, Yêu Hồn Sử Thi, Ngọc Tự Thần, Âm Dương Thạch, Trang bị Sử Thi, Rương Vũ Khí Truyền Thuyết...

• Thiên Hựu 3 (VIP 3) hoặc sau khi vượt tầng 50 mở chức năng Bỏ Qua.

• Nếu lực chiến nhân vật cao hơn nhiều so với lực chiến ải, có thể vượt nhanh đến tầng có lực chiến tương đương.

• Có thể xem bảng xếp hạng leo tháp và nhận quà Yêu Phách tại Bảng Trích TinhBảng Hồng Hoang.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng