Trang chủ Tính năng Phó bản La Sát Ảo Cảnh

Phó bản La Sát Ảo Cảnh

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 6-21

• La Sát Ảo Cảnh gồm 13 ải, cứ 3 ngày cài lại 1 lần, đối mặt với kẻ địch mới và mục tiêu khiêu chiến tương ứng.

• Sau mỗi lần cài lại, Ảo cảnh sẽ mở độ khó tương ứng với lực chiến nhân vật khi lần đầu tiên vào phó bản, độ khó càng cao được nhận quà càng phong phú.

• Mỗi ải địch đều sẽ có 3 Mục tiêu khiêu chiến và nhận ngẫu nhiên Đặc Tính mạnh, người chơi dựa vào đó để bố trận.

• Lần đầu đạt mục tiêu khiêu chiến mỗi ải, được nhận rương quà Tụ Linh Bích, Âm Ti Thạch, Yêu Phách.

• Sau khi khiêu chiến các ải 3-6-9-12 nhận thêm Hiệu Quả Di Vật.

• Sau khi vượt tất ải được nhận 1 phần Quà Vượt Ải gồm Âm Ti ThạchNgọc Ngũ Diệu (chỉ được nhận 1 lần).

• Âm Ti Thạch dùng để đổi Yêu Hồn Sử Thi, Tụ Linh Bích, Mảnh Hợp Kích tại Tiệm La Sát.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng