Trang chủ Tính năng Phó bản Lục Giới Phi Lâu

Phó bản Lục Giới Phi Lâu

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 3-9

• Lục Giới Phi Lâu gồm 6 phó bản tương ứng 6 phe.

• Mỗi Giới Vực sẽ được mở trong thời gian tương ứng, người chơi có thể vào để khiêu chiến.

   ¤ Tứ Hải: mở T2/6/CN

   ¤ Bát Hoang: mở T3/7/CN

   ¤ Vân Cảnh: mở T4/6/CN

   ¤ Cửu Châu: mở T5/7/CN

   ¤ Lăng Tiêu: mở T6/CN

   ¤ U Minh: mở T7/CN

• Lục Giới sẽ ưu tiên Linh yêu của phe tương ứng sau khi ra trận được nhận Tăng Trưởng Giới Vực giúp tăng thêm thuộc tính thuộc tính.

• Diệt địch của ải hiện tại được nhận 1 phần thưởng: Âm Dương Thạch, Linh Giác, Xu Thái Cổ, Yêu Phách và tiến đến ải tiếp theo.

• Cứ vượt qua mỗi 5 ải nhận thêm 1 phần Quà Vượt Ải: Ngọc Ngũ Diệu, Yêu Hồn Hiếm, Yêu Hồn Sử Thi, Ấn Tinh Túy, Thiên Toàn Châu.

• Mỗi lần mở Giới Vực, người chơi tối đa được vào 10 ải.

• Khi khiêu chiến thất bại, có thể thử điều chỉnh đội hình, vị trí hoặc xem đội hình vượt ải của các người chơi khác trong video vượt ải.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng