Trang chủ Tính năng Phó bản Vong Xuyên Cảnh

Phó bản Vong Xuyên Cảnh

20/09/2023

• Điều kiện mở: vượt ải 2-10

• Vong Xuyên Cảnh gồm 3 tầng, cứ 48 tiếng sẽ làm mới 1 lần, người chơi sẽ về lại điểm xuất phát, đối diện với kẻ địch và sự kiện mới.

• Trong quá trình thăm dò, người chơi chỉ có thể thăm dò ô lân cận ô hiện tại, khi người chơi đến ô đã chọn, các ô cùng hàng với ô đó sẽ biến mất.

• Sau khi tiêu diệt Ác Quỷ Vương sẽ mở cổng đến tầng kế tiếp, người chơi chọn 1 trong 2 mức độ khiêu chiến.

• Các sự kiện gặp được trong quá trình thăm dò sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu lên người chơi, đánh bại địch còn được nhận Di Vật, Mộng Yểm Thạch, Linh Khí Hoàn, Xu Thái Cổ...

¤ Mộng Yểm Thạch: dùng đổi Yêu Hồn-Sử Thi/Hiếm, Ấn Tinh Túy trong Tiệm Vong Xuyên.

¤ Di Vật: có thể cường hóa năng lực của Linh yêu xuất chiến, chỉ có thể xem và có hiệu lực trong Vong Xuyên Cảnh, sau khi Vong Xuyên Cảnh làm mới sẽ biến mất.

• Hoàn thành thăm dò nhận rương thưởng cuối mỗi tầng: Xu Thái Cổ, Linh Giác, Yêu Hồn Hiếm.

• Linh yêu sau khi tử vong không thể tiếp tục thăm dò. Có thể dùng Thái Tuế Hoàn hồi sinh tất cả Linh yêu đã tử vong. Thái Tuế Hoàn nhận tại Nhiệm Vụ Tuần → quà mốc 1 Sôi Nổi.

• Các mục tiêu trong quá trình thăm dò:

¤ Tiểu Quái Tuần Tra:

¤ Đội Trưởng Quần Yêu:

¤ Khách Sạn Hoàng Tuyền: chọn 1 trong 3 Linh yêu miễn phí để hỗ trợ thăm dò.

¤ Nước Linh Tuyền: giúp tất cả Linh yêu còn sống hồi 50% HP.

¤ Chiêu Hồn Cổ: hồi sinh ngẫu nhiên 1 Linh yêu đã tử vong. Nếu không có Linh yêu tử vong, Linh yêu có HP thấp nhất sẽ hồi 50% HP tối đa.

¤ Thiên Cơ Toán Tử: chọn 1 trong 3 quẻ bói, ngẫu nhiên nhận kết quả tốt hoặc xấu.

¤ Kết Giới Thần Bí: sau khi đánh bại Thiên Cẩu, trong 3 phần thưởng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm.

¤ Ác Quỷ Vương:

• Trong 1 phút khi Vong Xuyên Cảnh sắp làm mới sẽ không thể tiếp tục thăm dò.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng