Trang chủ Hướng dẫn [Tham khảo] Đội hình phối hợp Nghệ & Trì Lang

[Tham khảo] Đội hình phối hợp Nghệ & Trì Lang

07/10/2023

Tham khảo Đội Hình Đề Cử

(1) Nghệ, Hạ Khải/Phục Hy, Trì Lang, Lộc Thục, Trọng Minh/Sổ Tư, Già Lâu La

• Để 2 Chiến Sĩ phối hợp cũng là một lựa chọn ổn, vì Nghệ hiệp 1 Bạo có thể giúp Trì Lang định vị Linh yêu thấp HP hàng sau để Trì Lang có thể tiêu diệt nhanh chóng. Đương nhiên cũng có thể nuôi chính Nghệ, Bạo hiệp 1 là có thể diệt 1 Linh yêu, sau đó Trì Lang cũng có thể tự cung tự cấp, trước tiên đánh cho hàng đầu thấp HP sau đó lại tiêu tiệt, chỉ là CD skill của Nghệ và Trì Lang đều là 4 hiệp, khoảng cách skill dài. Còn có 1 điểm đó là trước khi Sổ Tư cấp 180 thì ưu tiên Trọng Minh, vừa có thể tank lại đánh ra ST cũng ổn, Trọng Minh thì cũng sau cấp 101 mở hiệu quả Choáng cải thiện công dụng, 2 bị động còn lại thì đều quá hạn chế.

• Những đội hình dưới đây có thể chọn phối hợp, đội hình (2) Vân Cảnh đổi thành Tứ Hải là trong trường hợp bất đắc dĩ nếu không có Vân Cảnh:

(2) Nghệ, Đại Vũ, Trì Lang, Cùng Kỳ, Mạnh Điểu, Già Lâu La

(3) Nghệ, Hạ Khải, Trì Lang, Lộc Thục, Trào Phong, Văn Diêu

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng