Trang chủ Hướng dẫn [Tham khảo] Đội hình phối hợp Nghệ

[Tham khảo] Đội hình phối hợp Nghệ

07/10/2023

Tham khảo Đội Hình Đề Cử

• Đặc điểm: Skill 1 damage đơn Bạo cao thêm bị động tự có 30% tỉ lệ Bạo và sau khi Bạo có 50% tỉ lệ gây ST gián tiếp, dễ dàng giảm số lượng địch hàng sau trong hiệp 1. Skill 2 cũng là gây ST nhóm cho hàng sau, sau cấp 101 mở khoá 1 bị động 50% bỏ qua 1 nửa Thủ, nếu lại Bạo Kích sẽ dễ dàng diệt hàng sau địch. Vì cần buff tỉ lệ Bạo nên thích hợp Linh yêu có tăng tỉ lệ Bạo phối hợp đội hình. Đội hình có thể phối hợp:

(1) Đại Vũ, Nghệ, Cùng Kỳ, Lộc Thục, Bỉ Dực, Già Lâu La

• Damage chính của đội hình này là Nghệ, phối hợp thêm tăng ST của Cùng Kỳ, Lộc Thục và buff tỉ lệ Bạo, ST Bạo của Bỉ Dực, Già Lâu La, có thể nói là kéo max ST của Nghệ, Bạo Kích skill 1 của Nghệ sau khi kéo max ST cộng thêm 1 buff ST thêm, khó mà không diệt địch. Chọn damage phụ có thể chọn Bỉ Dực hoặc Cùng Kỳ, nuôi Bỉ Dực thì skill 2 là ưu tiên đánh hàng trước, nếu không có giảm Thủ, giảm Miễn ST còn gặp phải hàng trước là Ngự Sư thì Bỉ Dực rất khó đánh ra ST. Nuôi Cùng Kỳ thì về mặt ST có kém hơn một chút, nhưng có thể đánh ra hiệu quả Phá Giáp lại phối hợp với Nghệ có thể gây áp lực không nhỏ cho hàng sau địch, tổng thể mà nói cũng là một lựa chọn ổn. Nhưng đội hình này thiếu khống chế, nhiều lúc chỉ cần thiếu chút khống chế đó cũng có thể xoay chuyển tình thế, chỉ hy vọng vào Nghệ ra tay trước tiêu diệt Linh yêu chủ chốt.

• Dưới đây cũng có vài đội hình kinh điển:

(2) Hạ Khải, Nghệ, Cùng Kỳ, Lộc Thục, Sổ Tư/Trọng Minh, Già Lâu La

(3) Hạ Khải/Phục Hy, Nghệ, Cùng Kỳ, Đương Khang, Mạnh Điểu, Già Lâu La

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng