Trang chủ Hướng dẫn [Tham khảo] Đội hình phối hợp Trì Lang

[Tham khảo] Đội hình phối hợp Trì Lang

07/10/2023

Tham khảo Đội Hình Đề Cử

• Đặc điểm: Hiệu quả bị động mỗi khi lượng HP giảm đi một tỉ lệ nhất định, ST cũng sẽ tăng theo một tỉ lệ nhất định, chủ yếu dựa vào tiêu diệt HP ít của skill 2 đánh ra damage. Skill này sau khi diệt địch có thể thông qua bị động tăng 20% ST, sau cấp 101 thêm hiệu quả diệt địch hồi HP, sau cấp 141 diệt địch tăng 10% miễn ST. Tổng thể năng lực mạnh, skill không bị quá nhiều hạn chế, có thể phù hợp nhiều đội hình. Có thể chọn phối hợp đội hình:

(1) Đại Vũ, Hạ Khải, Trì Lang, Lộc Thục, Văn Diêu, Tu Tịch Ngư

(2) Trào Phong, Tu Tịch Ngư, Trì Lang, Cùng Kỳ, Mạnh Điểu, Già Lâu La

(3) Đại Vũ, Hạ Khải, Trì Lang, Cùng Kỳ, Mạnh Điểu, Già Lâu La

• Đội hình (1) giai đoạn đầu chủ yếu bồi dưỡng Trì Lang, phụ là bồi dưỡng Tu Tịch Ngư, Tu Tịch Ngư hiệp 1 tăng bạo phối hợp năng lực Trì Lang hiệp 2 nhanh máu thấp có thể đánh ra hiệu quả tốt, phối hợp Lộc Thục tăng buff sát thương và Văn Diêu khả năng hồi phục cao có thể tăng năng lực của đội hình rất nhiều, sau cấp 121 Tu Tịch Ngư bước vào giai đoạn mạnh có thể tham khảo đổi damage chính thành Tu Tịch Ngư.

• Vì bạo của Vân Cảnh không quá thích hợp với Tu Tịch Ngư và Trì Lang, nên khi chọn Cửu Châu vào đội hình (1) có thể chọn Đại Vũ và Hạ Khải, Đại Vũ có tank có damage chỉ là không có skill bảo vệ đội, nhưng sát thương hiệp 2 thực sự rất mạnh. Câm Lặng ở đầu trận của Hạ Khải cũng cũng đặt nền móng cho chúng ta tăng cấp vượt ải, không thể Câm Lặng được vị trí trung tâm có thể bắt đầu lại nhưng Hạ Khải cũng chỉ có Câm Lặng ở đầu hiệp là dùng được, nếu muốn duy trì khống chế có thể đổi thành Phục Hy 2 hiệp 1 khống, chỉ là tỉ lệ không cao còn phải xem nhân phẩm.

• Đội hình (1) thiếu chính là không có hiệu quả tăng tốc của Già Lâu La, ra tay trước trong vượt ải và PvP cũng rất quan trọng, mà Tu Tịch Ngư yếu đi cũng khiến đội hình này yếu đi ở giai đoạn đầu.

• Cho nên vẫn có thể chọn đội hình (2), chỉ là không có Câm Lặng của Hạ Khải thì càng vượt ải sẽ có chút khó khăn, nhưng bù tốc độ dễ dàng ra tay trước, buff công của Cùng Kỳ và Mạnh Điểu cũng có thể giúp Linh yêu phe ta tăng nhiều sát thương. Đội hình (3) thì không cần nói nhiều nữa.

(4) Đại Vũ, Hạ Khải, Đà, Lộc Thục, Thắng Ngộ, Già Lâu La

(5) Đại Vũ, Hạ Khải, Trì Lang, Lộc Thục, Thắng Ngộ, Già Lâu La

(6) Đại Vũ, Hạ Khải, Trì Lang, Lộc Thục, Bỉ Dực, Già Lâu La

• Bộ đội hình này thêm Thắng Ngộ, bởi vì giai đoạn đầu skill của Linh yêu Tím mở khoá nhanh, mở rộng skill của Thắng Ngộ sát thương bạo cũng cao. Trong đội hình (4) Đà dùng để thay thế khi không có Trì Lang, Đà trong giai đoạn đầu sát thương cũng rất cao, đứng ở vị trí thích hợp phối hợp với Thắng Ngộ có thể tạo uy hiếp không nhỏ cho hàng đơn địch.

• Nếu đã có Trì Lang có thể chọn đội hình (5), tốc ban đầu của Thắng Ngộ cũng cao hơn Trì Lang, nếu điều chỉnh tốt vị trí đứng hiệp 2 Thắng Ngộ có thể tiêu diệt địch mà hiệp 1 Trì Lang đã đánh còn ít máu, Trì Lang lại tiếp tục tiêu diệt hàng bị Thắng Ngộ đánh còn ít máu.

• Đội hình (6) là giai đoạn sau có thể thay Thắng Ngộ, chẳng qua damage đơn skill 2 của Bỉ Dực là ưu tiên chọn hàng trước, sẽ dễ dẫn đến Trì Lang cũng theo Bỉ Dực đánh hàng trước, trong giai đoạn đầu sát thương của Bỉ Dực không được ổn định, không có bạo sẽ không diệt nổi địch sẽ đánh thành ít máu, như vậy Trì Lang theo đó cũng sẽ mất skill 2. Mặc dù như vậy cũng có thể diệt địch nhưng có khi sát thương mất quá nhiều, vốn có thể diệt 2 địch lại trở thành chỉ diệt được 1.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng