Thần Từ

12/09/2023

Thần Từ là nơi chiêu mộ Linh Yêu, chia làm Cầu Linh Tình Duyên, Cầu Linh Cao Cấp, Cầu Linh Tiên Tri. Ngoài ra còn có Thiên Giám.

 

1. THẦN TỪ

• Điều kiện mở: vượt ải 2-1 mở Cầu Linh Tình Duyên & Cao Cấp, vượt ải 4-20 mở Cầu Linh Tiên Tri

♦ Cầu Linh Duyên:

• Cần tốn Điểm Duyên, có thể nhận toàn bộ Linh yêu Tốt/Hiếm/Sử Thi.

•  Điểm Duyên có thể nhận từ tặng quà bạn bè mỗi ngày hoặc bón phân tưới nước Cầu Phúc Đảo 5 lần mỗi ngày.

♦ Cầu Linh Cao Cấp:

• Cần tốn Ngọc Tự Thần hoặc Yêu Phách, có thể nhận toàn bộ Linh yêu Tốt/Hiếm/Sử Thi. Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.

• Khi lượt rút đạt 30/50/80 lần được nhận thêm quà, khi đạt 100 lần được nhận 1 Linh yêu Sử Thi ngẫu nhiên (Linh yêu ngẫu nhiên này không thể kích hoạt tỉ lệ 50% của DS Yêu Thích, là thật sự ngẫu nhiên). Thưởng chưa nhận sẽ lưu và số lần rút tiếp theo sẽ tiếp tục được tích lũy.

• Sau khi rút 100 lần đầu sẽ mở khóa Mệnh Bài Linh Yêu, mỗi ngày có 1 cơ hội 50% biến Linh yêu Sử Thi nhận được thành Linh yêu đã chọn trong Mệnh Bài, Linh yêu đã kết duyên sẽ CD 3 ngày mới có thể được chọn lại.

♦ Cầu Linh Tiên Tri:

• Cần tốn Ngọc Ngũ Diệu, được nhận Linh yêu Hiếm/Sử Thi của Phe chỉ định.

• Khi lượt rút đạt 10/25/40 lần được nhận thêm quà, khi đạt 50 lần được nhận 1 Linh yêu Sử Thi. Thưởng chưa nhận sẽ lưu và số lần rút tiếp theo sẽ tiếp tục được tích lũy.

*Lưu ý: Mỗi loại Cầu Linh trong Thần Từ, mỗi ngày tối đa được rút 10000 lần.

 

2. THIÊN GIÁM

• Điều kiện mở: vượt ải 13-1 hoặc đạt VIP 10

• Cần tốn Thiên Toàn Châu hoặc Yêu Phách, có thể nhận Linh yêu Sử Thi, Yêu Đan Sử Thi, trang bị Thần Thoại, Túi Phúc Mảnh Hợp Kích, Linh Khí Hoàn-Lớn, Tụ Linh Bích, Yêu Phách, Xu Thái Cổ-Lớn...

• Có thể chọn 1 Linh yêu Sử Thi trong 6 Phe để rút, Linh yêu đã chọn sẽ được rút cùng với các vật phẩm khác.

• Mỗi ngày tối đa có thể rút 10000 lần.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng