Trang chủ Tính năng Tiệm Bách Yêu

Tiệm Bách Yêu

11/09/2023

Có tất cả 7 tiệm, mỗi tiệm dùng vật phẩm khác nhau để mua, bán nhiều mặt hàng hot và giảm giá.

 

1. TIỆM BÁCH YÊU

• Điều kiện mở: vượt ải 3-17

• Tốn Yêu Phách, Xu Thái Cổ để mua vật phẩm.

• Linh Giác: Vật liệu cần thiết để đột phá Linh yêu, trước khi toàn đội đột phá 221 có nhu cầu rất lớn, nhất định phải mua, có giảm giá thì cứ mua. Không cần lo về sau bị dư, cần đảm bảo toàn đội đều tăng đến cấp 221.

• Linh Khí Hoàn: Vật liệu dùng để tăng cấp Linh yêu, mua hay không mua giảm giá thì phải suy nghĩ, nhưng ải 7-1 mới bắt đầu bán, sau khi toàn đội tăng đến cấp 221 trở thành một trong những tài nguyên tốn Yêu Phách nhất.

• Yêu Hồn Hiếm (Food): Không mang buff đội hình đều có thể mua, có khả năng thì có thể mua Yêu Hồn Hiếm-Lăng Tiêu/U Minh, Yêu Hồn 4 phe khác không kiến nghị mua.

• Ngọc Tự Thần: Giảm 30% có thể mua (Không nhất thiết phải mua).

• Ngọc Ngũ Diệu: Giảm 20%-30% có thể mua (Không nhất thiết phải mua). Kiến nghị dùng rút Lăng Tiêu - U Minh.

• Trang bị: Chỉ mua trang bị Thần Thoại, kiến nghị mua vũ khí Chiến Sĩ, vũ khí và giày Pháp Sư, cái khác có thể không mua.

*Lưu ý: trước khi ra được tr.bị Thần Thoại thì đừng nên mua (Nếu mua nên ưu tiên mua vũ khí), bởi vì tr.bị ban đầu nâng cấp thay đổi rất nhanh và có thể nhận được trong Hồng Hoang Tháp, U Ám Cốc v.v, nếu không cần gấp thì khuyến nghị đổi trong Tiệm Linh Các.

• Nguyên Thạch và Thương Ngọc (Đá Tăng Bậc trang bị Thần Thoại): Giai đoạn đầu có thể mua, ưu tiên tăng bậc vũ khí và giày Pháp Sư, vũ khí Chiến Sĩ.

• Linh Ấn: nên ưu tiên hiệu quả Bộ, nếu không gom được đủ bộ thì dùng phẩm bậc thấp bù vào, nếu thật sự không thể gom được hiệu quả Bộ có thể tham khảo mua. (Nên đến Đông Sơn Mộng Bạc để có thêm may mắn).

• Tụ Linh Bích: Vật liệu dùng tăng cấp KN Hợp kích, Hợp kích có thể giảm áp lực khi vượt ải nên rất cần tăng cấp. Nên mua càng nhiều càng tốt trong giai đoạn đầu để nhanh chóng tăng cấp Linh yêu lên 60 tăng chiến lực vượt ải. (Có thể mua Lệnh Tụ Linh Bích, có giảm giá).

• Phúc Lệnh (Hạt giống): Ưu tiên Phúc Lệnh Yêu Phách, tiếp theo là Phúc Lệnh Ấn Tinh Túy, 2 cái này cần mua (Giai đoạn sau Ấn Tinh Túy không đủ dùng).

• Đạo cụ khác: Đều không mua (Đại gia thì mua tùy ý).

• Sau khi vượt ải 22-1 tiệm bán thêm nhiều vật phẩm cao cấp hơn.

 

2. TIỆM THÍ LUYỆN

• Điều kiện mở: vượt ải 4-16

• Tốn Xu Thí Luyện để mua vật phẩm. Xu Thí Luyện nhận tại Sân Thí Luyện.

• Yêu Hồn Hiếm-Lăng Tiêu/U Minh: cần mua.

• Linh yêu Sử Thi-Lăng Tiêu/U Minh: Cần mua (2 chọn 1), giai đoạn đầu làm food Lăng Tiêu/U Minh (không chơi Lăng Tiêu/U Minh thì không nhất thiết phải mua).

• Linh yêu Sử Thi 4 Phe: Tuỳ theo nhu cầu bản thân.

• Bất Diệt Linh Ấn: cũng có thể đổi theo nhu cầu.

 

3. TIỆM LINH CÁC

• Điều kiện mở: vượt ải 4-6

• Tốn Xu Tụ Linh để mua vật phẩm. Xu Tụ Linh nhận tại các hoạt động Thánh Linh Các.

• Giai đoạn đầu giữ lại Xu Tụ Linh, đợi đến vượt ải 14-1 rồi mua trang bị Thần Thoại.

• Trang bị Thần Thoại: Mua tuỳ ý, thiếu gì mua đó.

• Nguyên Thạch và Thương Ngọc: Đợi trang bị Thần Thoại chủ lực ổn rồi, có thể đổi Nguyên Thạch và Thương Ngọc.

*Mỗi ngày cống hiến 250 Yêu Phách, dựa theo nhu cầu của bản thân mua trang bị Thần Thoại hoặc Đá Tăng Bậc, thiếu Exp trang bị có thể mua Âm Dương Thạch.

 

4. TIỆM VONG XUYÊN

• Điều kiện mở: vượt ải 3-17

• Tốn Mộng Yểm Thạch để mua vật phẩm. Mộng Yểm Thạch nhận tại Vong Xuyên Cảnh.

• Yêu Hồn Hiếm: Cần mua, cấp ưu tiên cao nhất.

• Linh yêu Sử Thi-Lăng Tiêu/U Minh: Cần mua, làm food Lăng Tiêu/U Minh (không chơi Lăng Tiêu/U Minh thì không nhất thiết phải mua).

• Linh yêu Sử Thi 4 Phe: Không mua, vô cùng kiến nghị không mua (Trừ khi dư rất nhiều Mộng Yểm Thạch thì có thể đi đổi).

• Linh yêu Hiếm 4 phe: Không mua, kiên quyết không mua.

*Lưu ý: Tiệm mỗi tháng làm mới 1 lần, đủ thời gian tích trữ nguyên vật liệu.

 

5. TIỆM LA SÁT

• Điều kiện mở: vượt ải 6-21

• Tốn Âm Ti Thạch để mua vật phẩm. Âm Ti Thạch nhận tại La Sát Ảo Cảnh.

• Ngọc Ngũ Diệu: Cần mua

• Mảnh Hợp Kích: Kiến nghị ưu tiên Bóng Trị Liệu (3 sao); kế đến là Tật Phong Vệ (2 sao); sau đó là Diệt Hồn Trận, Sơn Hải Nhân, Linh Lung Âm (trong 3 cái có thể chọn 1 cái nâng chính, những cái khác có thể nâng đến 2 sao).

• Tụ Linh Bích: Khi cấp Hợp Kich thấp nên ưu tiên mua Tụ Linh Bích.

 

6. TIỆM PHÂN GIẢI

• Điều kiện mở: vượt ải 2-3

• Tốn Hồn Tinh để mua vật phẩm. Hồn Tinh nhận khi phân giải Linh yêu Tốt tại Luân Hồi Tỉnh.

• Yêu Hồn Hiếm: Cần mua, cấp ưu tiên cao nhất

• Yêu Hồn Hiếm-Lăng Tiêu/U Minh: Cần mua

• Yêu Hồn Sử Thi: Kiến nghị không mua (Đại gia thì mua tùy ý).

*Ưu tiên đổi food phe bản thân cần.

 

7. TIỆM TIÊN TRI

• Điều kiện mở: vượt ải 4-20

• Tốn Tế Lễ để mua vật phẩm. Tế Lễ nhận khi cầu linh Tiên Tri, mỗi lần cầu linh nhận 1 Tế Lễ.

• Linh yêu Sử Thi 6 Phe: Ưu tiên đổi food phe bản thân cần.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng