Trang chủ Hướng dẫn Tổng hợp các hiệu ứng kỹ năng

Tổng hợp các hiệu ứng kỹ năng

21/11/2023

Hiệu ứng kỹ năng chia thành 2 loại:

Buff: gây hiệu ứng có lợi cho Linh yêu cùng đội.

Debuff: gây hiệu ứng bất lợi cho Linh yêu phía địch.

Sau đây sẽ tổng hợp diễn giải các hiệu ứng debuff:

STT Hiệu ứng Mô tả Linh yêu
1 Choáng Không thể thực hiện động tác nào, duy trì 1 hiệp. Võng Lượng, Tinh Vệ, Phục Hy, Trọng Minh, Đương Khang
2 Đóng Băng Không thể thực hiện động tác nào, sau 2 hiệp hoặc bị tấn công 2 lần thì giải trừ. Tu Tịch Ngư, Phục Hy, Lạc Thần
3 Hóa Thạch Không thể thực hiện động tác nào, giảm 10% ST Vật Lý phải chịu, tăng 10% ST Phép phải chịu. Đại Vũ
4 Câm Lặng Không thể thi triển kỹ năng Chủ Động. Hạ Khải, Loan, Cộng Công
5 Phong Ấn Không thể dùng kỹ năng Bị Động. Hạ Khải
6 Giễu Cợt Chỉ có thể dùng Đánh Thường. Tạc Xỉ, Đương Khang, Toàn Quy
7 Nguyền Rủa Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan. (Trớ Chú) Thạch Thú, Võng Lượng, Phong Bá, Hậu Khanh, Nữ Bạt, Cộng Công
8 Mất Máu Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì. Mạnh Đồ, Đà, Trì Lang, Quỳ Ngưu, Thao Thiết
9 Thiêu Đốt Mỗi hiệp gây ST Phép bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì. Đăng Nữ, Tất Phương, Chu Tước, Họa Đấu
10 Thiêu Cháy Mỗi hiệp chịu ST Phép bằng 5% HP tối đa của kẻ thi triển, phán đoán hiệu quả bằng Thiêu Đốt, không thể bị đánh thường xua tan. Kim Ô
11 Hỗn Loạn Tấn công không phân biệt địch ta, duy trì 1 hiệp. Yêu Kê, Phục Hy
12 Ly Gián Lúc bị Ly Gián khiến họ quay lại tấn công đồng đội của họ, khi bị Ly Gián chỉ có thể dùng đánh thường. Ngọc Thố, Hằng Nga
13 Đối diện Cùng Linh Yêu phe địch đứng cùng vị trí. Ngọc Thố, Hiên Viên
14 Phá Giáp Mục tiêu giảm 30% Thủ. Nhai Xế
15 Phá Vũ Giảm 90% Công. Vô Chi Kỳ
16 Hình Thái Linh Hồn Không thể bị tấn công, có thể thi triển kỹ năng và tấn công, sau 2 lần hành động biến mất. Hậu Khanh
17 Quang Dục Bản thân tấn công thường 1 mục tiêu đổi thành tấn công tất cả địch. Hy Hòa
18 Quang Chước Mỗi tầng [Quang Chước] sẽ khiến bản thân nhận ST Hy Hòa tăng 10%, không thể xua tan, tối đa cộng dồn  5 tầng. Hy Hòa
19 Ngạo Tuyết ST phải chịu giảm 3%, Tốc Độ tăng 1% (chịu ảnh hưởng cấp kỹ năng). Phu Chư
20 Nghịch Hàn Miễn ST giảm 50%, duy trì 2 hiệp. Phu Chư
21 Đoạn Trường Không được nhận bất kỳ hiệu quả buff. Thần Nông
22 Bách Thảo Trong thời gian duy trì không thể bị tiêu diệt. Thần Nông
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng