Trang chủ Tính năng Treo Thưởng Thụy Thú

Treo Thưởng Thụy Thú

11/09/2023

Cử Linh yêu đi hoàn thành các nhiệm vụ Treo Thưởng Thụy Thú có thể nhận thêm nhiều Yêu Hồn, Yêu Phách, Xu Thái Cổ và các nguyên liệu bồi dưỡng Linh yêu...

 

• Điều kiện mở: vượt ải 4-11

• Tiêu hao 2000 Điểm Thông Linh sẽ được nhận Nhiệm Vụ Treo Thưởng, điều động Linh yêu và đợi Linh yêu hoàn thành N.Vụ Treo Thưởng được nhận quà tương ứng.

• Điểm Thông Linh có thể nhận tại Khởi Hành - Lợi Ích Thăm Dò.

• N.Vụ Treo Thưởng khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau với bậc và phe Linh yêu được phái đi.

• Cùng 1 Linh yêu không thể làm nhiều N.Vụ Treo Thưởng cùng lúc.

• Có thể làm mới ngẫu nhiên N.Vụ Treo Thưởng, phẩm chất N.Vụ Treo Thưởng càng cao thì quà càng xịn.

• Mỗi ngày có 1 lượt làm mới miễn phí, cũng có thể tốn Vé Làm Mới hoặc Yêu Phách để làm mới.

• Quy tắc làm mới nhiệm vụ: dựa theo tiến độ chương Chính Tuyến sẽ có cấp N.Vụ Treo Thưởng khác nhau:

   ¤ Chương 1-4: Nhiệm Vụ Tốt - Hiếm

   ¤ Chương 5-6: Nhiệm Vụ Tốt - Sử Thi

   ¤ Chương 7: Nhiệm Vụ Hiếm - Sử Thi

   ¤ Chương 8-15: Nhiệm Vụ Sử Thi - Tr.Thuyết

   ¤ Chương 16-19: Nhiệm Vụ Sử Thi - Thần Thoại

   ¤ Chương 20 trở lên: Nhiệm Vụ Sử Thi - Bất Diệt

• Phần thưởng: Yêu Phách, Xu Thái Cổ, Âm Dương Thạch, Linh Giác, Ấn Tinh Túy, Yêu Hồn Hiếm...

• Khi Điểm Thông Linh chưa đạt giới hạn, có thể thông qua thu ích thăm dò để nhận, hãy dùng kịp thời.

*Lưu ý: Khi Điểm Thông Linh đạt giới hạn tích lũy, nếu tiếp tục nhận quà Thăm Dò thì điểm dư ra sẽ bị tổn thất.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng