Trang chủ Tin tức Tri Ân VIP Thiên Hựu Mỗi Tháng

Tri Ân VIP Thiên Hựu Mỗi Tháng

07/11/2023

Nhằm tri ân các Thượng Thần tích nạp đạt mức VIP hàng tháng, A Ngư sẽ tặng code Tri Ân mỗi tháng nha.

♦ Điều kiện nhận code: tài khoản tích lũy nạp từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng, đạt mức VIP dưới đây sẽ nhận code tương ứng.

♦ Cấp bậc VIP:

CẤP VIP
MỨC NẠP
PHẦN THƯỞNG
VIP Bạc
5m - 10m
Ngọc Tự Thần x5
Linh Khí Hoàn-Vừa x10
Âm Dương Thạch x1000
VIP Vàng
10m - 20m
Ngọc Tự Thần x20
Xu Thái Cổ-Nhỏ x20
Linh Giác x1000
VIP Bạch Kim
20m - 50m
Ngọc Tự Thần x30
Chọn Yêu Hồn Hiếm x20
Âm Dương Thạch x1000
VIP Kim Cương
50m trở lên
Ngọc Tự Thần x50
Ngọc Ngũ Diệu x10
Chọn Yêu Hồn Hiếm x30

 

♦ Hướng dẫn nhận Code:

• Bước 1: Truy cập web code và đăng nhập tài khoản.

• Bước 2: tìm event TRI ÂN VIP - THÁNG ... và bấm Nhận Code.

*Lưu ý: Chỉ tính tích lũy nạp trong tháng đó.

 

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng