Trang chủ Tin tức UPDATE SỰ KIỆN HUYỀN NỮ 07/12

UPDATE SỰ KIỆN HUYỀN NỮ 07/12

07/12/2023

Loạt sự kiện Huyền Nữ sẽ được tiến hành cập nhật và bảo trì vào lúc 15h00 ngày 07/12/2023. Thượng Thần lưu ý không thể vào game trong thời gian bảo trì!

♦ Phạm vi bảo trì: ALL SERVER

♦ Thời gian dự kiến: 15h00 - 17h00 ngày 07/12/2023

♦ Nội dung cập nhật:

Ra mắt Linh Yêu Lăng Tiêu Huyền Nữ hoàn toàn mới, ra mắt loạt hoạt động mới
1. Mở hoạt động "Cầu Linh Hạn Giờ"
- Thời gian hoạt động: Ngày 7 tháng 12 sau khi hoàn tất cập nhật đến 5h ngày 21 tháng 12
- Trong thời gian hoạt động dùng Ly Luân Châu cầu linh trong Thần Từ, có thể nhận Linh Yêu chỉ định Huyền Nữ.

2. Mở hoạt động "Dùng Thử Huyền Nữ"
- Thời gian hoạt động: Ngày 7 tháng 12 sau khi hoàn tất cập nhật đến 5h ngày 21 tháng 12
- Trong thời gian hoạt động đăng nhập game được nhận Linh Yêu Huyền Nữ thời gian dùng thử 7 ngày

3. Mở hoạt động "Thí Luyện Huyền Nữ"
- Thời gian hoạt động: Ngày 7 tháng 12 sau khi hoàn tất cập nhật đến 5h ngày 21 tháng 12
-  Trong thời gian hoạt động được tham gia Thí Luyện Huyền Nữ, mỗi lần khiêu chiến đều có thưởng, hoàn thành toàn bộ khiêu chiến được nhận Ly Luân Châu*20

4. Mở hoạt động "Huyền Nữ Hiến Lễ"
Thời gian hoạt động: Ngày 7 tháng 12 sau khi hoàn tất cập nhật đến 5h ngày 21 tháng 12
- Trong thời gian hoạt động Huyền Nữ đạt phẩm tương ứng được miễn phí nhận thưởng, đồng thời kích hoạt gói ưu đãi phẩm tương ứng

5. Mở hoạt động "Thiên Nữ Chi Nộ"
Thời gian hoạt động: 5h ngày 8 tháng 12 đến 5h ngày 17 tháng 12
- Trong thời gian hoạt động khiêu chiến BOSS được nhận điểm và thưởng phong phú, điểm đạt mục tiêu nhất định còn được nhận thêm thưởng

Nội dung khác:
1. Tiệm Bách Yêu thêm vật phẩm mới "Ngọc Lộ Châu" và "Thông Mạch Cam Lâm"
2. Tối ưu một số chi tiết trong game

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng