Trang chủ Sự kiện Ưu Đãi Black Friday (24/11)

Ưu Đãi Black Friday (24/11)

24/11/2023

• Thời gian diễn ra: từ 5h ngày 24/11 - 5h ngày 27/11 (3 ngày)

• Phạm vi: toàn server

• Cách tham gia: vào biểu tượng Chợ → Quà Hạn Giờ → Ưu Đãi Black Friday

Giá gói
Ngân Phiếu
Phần quà
Hạn mua
49.000
12
Yêu Phách x120
Rương Vũ Khí Thần Thoại x1
Âm Dương Thạch x500
1 lần
129.000
30
Yêu Phách x300
Thiên Toàn Châu x20
Ngọc Tự Thần x20
1 lần
249.000
60
Yêu Phách x600
Quyển Đúc Lại x10
Âm Dương Thạch x3000
1 lần
499.000
120
Yêu Phách x1200
Bộ Linh Ấn-Bất Diệt x2
Ấn Tinh Túy x1000
1 lần
1.299.000
300
Yêu Phách x3000
Bộ Linh Ấn Ngẫu Nhiên (Công) x3
Ấn Tinh Túy x3000
1 lần
1.299.000
300
Yêu Phách x3000
Bộ Linh Ấn Ngẫu Nhiên (Thủ) x3
Ấn Tinh Túy x3000
1 lần
2.499.000
600
Yêu Phách x6000
Chọn Yêu Hồn Hiếm x200
Ngọc Tự Thần x50
1 lần
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng